RFSU arbetar pro tonaringars riktig till information

RFSU arbetar pro tonaringars riktig till information

I tonaren brukar vi bli mer medvetna ifall var egen och andras sexualitet. Det kommer bade inifran och utifran. Inifran i rytm med att kroppen och hjarnan vaxer och skifta, men ocksa pa grund av att tankar, installning och relationer utvecklas och andras. Utifran paverkas vi bland annat av att omgivningen paminner ifall de osynliga regler som finns pro nar man amna ha sex, hur, och med vem eller vilka. Heteronormen ar stark och manga bryr sig grymt kopiost om vad andra utfor, va som ar normalt och hur man ska producera pro att passa in. I tonaren blir detta extra otvetydigt, aven om det ej ar nagot unikt forut just denna period i livet.

Puberteten

Tonarsperioden sammanfaller kungen ett eller annat fason med puberteten. Det kan avskilja nagra ar hit och dit forut nar puberteten borjar och slutar, men oavsett nar sa pagar den under tonaren. I puberteten sprudlar hormonerna inom oss och det som hander i kroppen ar nagotsanar lika pro tjejer och killar, mer jamstalld an baksida av underben manga tror: Kroppen vaxer sa att det knakar, vi blir langre, brosten vaxer, konsdelar vaxer och skifta i utseendet, barr vaxer kring konet, under armarna och kungen andra delar av kroppen, stambanden och rosten skifta och vi svettas mer. En faktum som skiljer mellan konen ar att tjejer borjar fa mens och killar konstruera spermier.

Fransett det kroppsliga, paverkas aven identiteten. Det marks vanligtvis med att vi provar nya stilar, umgas kungen ett annat satt med vanner, far nya kunskaper och upptacker nya intressen. I tonaren tanker samt flera massor gallande sin sexuella laggning och identitet och hur sa man tander pa. De flesta utforskar sin kropps sexuella mojligheter, borjar onanera och intressera sig forut andras kroppar. Onani ar den vanligaste sexuella handlingen bland ungdomar, och de allra flesta inneha haft den forsta sexuella upplevelsen med sig sjalv.

Sexdebut

https://kissbrides.com/sv/heta-bali-kvinnor/

Tonaren ar ocksa en tid da foralskelse och sex kan ga av stapeln uppta en storre bit av ens tankar, oavsett ifall vi vill det eller ej. Karleksrelationer kan farga ens livssituation kungen manga fason, bland annat sexlivet. Spann sjutton ars alder inneha i princip halften haft samlagsdebut i Sverige och manga inneha erfarenheter av annan sorts sex som smeksex och oralsex. Sexdebuten ar forut otaliga en laddad intermezzo och vacker ofta tankar om hur man ska bega pro att det ska kannas bra. For en segment ar det viktigt att den amna aga rum tidigt, pro en fraktion ar det viktigt att vanta. Vanligt ar att det ar krav fran ens miljo och ej helt ens egna alternativ som styr: kamrater, partner, familj, media, religion och annat kan ha stort makt ovanfor sexdebuten, samt ifall vi inneha sann att avgora ovanfor var speciell kropp.

Det finns nog ingen annan period i livet da foremal forandras sa kvickt, nagot som kan bringa bade en fysisk och mental vaxtvark och saklart en folksamling fragor ifall allt som hander. Enar ar det ar centralt att det finns medel till bra replik och personer som kan mildra.

RFSU:s informatorer jobbar ute i skolor med att befasta unga till att handla sina egna medvetna votering nar det galler sexualitet och sakrare sex. En viktig segment i det arbetet ar att genmale pa fragor som stalls och ge saklig och bra information, men aven att diskutera grej som omsesidighet, ryktesspridning, konsroller och relationer. RFSU gor dessutom politiska patryckningar pro att lektor amna lara sig mer om sex, och att det kungen sa metod ska bli enklare forut tonaringar att lite den kunskap som behovs pro att ha kunna ha sex kungen ett sakrare och skonare satt.

Write a Comment

Your email address will not be published.