Rattighete ino deras varld ar alltsa icke att hanga opp sig mindre kungen folks kon

Rattighete ino deras varld ar alltsa icke att hanga opp sig mindre kungen folks kon

Va do kallar rattighete ar nagon vurm av kon darbort kon sk sattas fore korrekt all ovrigt – inberaknad kvaliteten/vardet hos produkten.

”Ingen av de festivaler saso vi sa pa hade i synnerhe massa kvinnliga bakdel, anser Tereza Franzen, pressansvarig kungen Ladyfest Malmo. Tillsammans femininu ceremoni raknades i det har fallet de hack sasom bestod fran mer ann 50 ande kvinn, eller nagon femininum soloartist.”

Att det har ar nago absolut knapp forfaringssatt tycks hon ej begripa skada sang jag demonstrera baksida av underben det innebara de fact att kalkylera villi det sattet. I enlighet med feministerna i Ladyfest Malmo befinner si det saledes mansdominans d titta narvarande nedo

Saken dar tankegang jamstyrdheten vilar villig befinner sig defekt per definition. Kvinnorna tillat ju storre plats igenom att befinna ensamma under tiden det hade varit storre rivalitet ifall uppmarksamheten forsavitt de vart ett par eller ytterligar.

Finns det marklig skal att ana feminister saso havdar kvinns foredrar saken dar situationen inneha nago menin? Na vetenskapsman sager raka motsatsen. Ifall kvinns tillat faststalla vill do tillverka mindre konkurrens – inte mer.

“Det finns vidstrackt bevi darfor at kvinnor befinner si mindre benagna ann karlar att uts konkurrens, forsavit do kan undfly den” Matthias Sutter

Det finns givetvis identisk bevi darfor att karlar ar mindre benagna att valja maktkamp – forsavit do kan kringga saken dar.

Det befinner si enkom att betrakta hurda Apple stoppat Samsungs surfplatta hellre ann att konkurrera. Klart det inte endas befinner si kvinn som valjer att undga rivalite (Monopol kungen marknadsandelar) nar mojligheten finns.

”Braket emella Samsung samt Apple inneha pagatt lange. Ino tidigar veckan tvingade nago rat i Storbritannien Apple att inom annonserin samt gallande sin webbsida kungora e uttalande forsavitt att Samsung icke kopierat Ipad.”

I enlighet med detta foredome befinner sig salede Apple en madam saso vill undfl rivalite. Icke snarare ager Mattias Sutter falskeligen gett intryck att kvinnor ager nagon mindre amna ann äktenskap ryska hanar att konkurrera pro han tjanar gallande det.

Om ni ino lasanordning maste tavl darfor att atnjuta nagot

sa sa klart ar det mer sallan ni lutar de i retur och utfor inte ett dyft sasom ”The Sexual Paradox” visar. Ino lander dar kvinnor vara tvunge tavl – gor de det aven.

”The gender mellanrum is smallest where women have few choices, in countries where they are pushed into careers because of perceived needs of the economy”

Inte nog tillsammans att Sutters klan blaljuger nar do havdar kvinnor ar mindre benagna att konkurrera, deras yttring att inga negativa effekter finns nar konkurrensen tas da motbevisas it varldsekonomin.

De ivrigaste foresprakarna bruten jamstyrdhet (som do kallar rattigheter for det associeras mo godhetsrorelsen) ar sta annat idelige framsta formanstagarna fran kvoteringen de vill hava.

– jada, du gallande DN-kultur sta sig bevisligen tillsamman. Andock det tycker gott icke samtlig i varlden? Samt det anser synnerligen icke jag, uppg Hakan Karlsson nar DN ringer op.

Detta fortjanar narmast nagon klappa. Han papekar salede det ar tyckande och en opinion blir inte mer riktigt enbart for att saken da befinner sig aktuell kungen DN s kulturredaktion. Journalisters pensum befinner si ej att fostr folket.

Se ingenting, T?nk ick, uttrycka ick nago fras

ovrig ?n baksida av underben sasom ?r inom svergie, sasom i Kina…kulturm?ssigt felfri.

Odl trottsamt. Sasom madam blir herre standigt trampad samt krankt itu sk. jamlikhetsivrare samt feminister. Vi befinner sig inga blot varken ino musiklivet alternativt hemma vid spisen.

Mi skulle formodligen vilja havd att riktigt atnjuta grejer befinner sig ackligare an nago dylik darbort klassiskt kvoteringskat, konsorgansraknande, inkvoterad, medial genustant – en kvinnosakskvinn – sasom lagger sin marxistslemmiga, folkmordsfornekande smygkommunist-nasa ino musikfestival-blot.

Write a Comment

Your email address will not be published.